Radonmåling med sporfilm - den enkleste og tryggeste måten å måle radon.  
 
Hvordan måler jeg?
Å foreta radonmåling med sporfilm er ikke vanskelig. Sett ut boksene på to steder i boligen din og la de stå ute i 2-3 måneder før du sender dem inn. Det er nødvendig at de står såpass lenge for å beregne en årsmiddelverdi. Få dager etter at du har sendt inn radonmålingen kommer målerapporten i posten.

Pris: kr. 490,-* pr. sett. inkl. mva.
Du får da:
- 2 stk. sporfilm i radontett pose (Statens strålevern anbefaler 2 stk.)
- 1 stk. bruksanvisning og måleskjema.
- 1 stk. ferdigfrankert returkonvolutt.
- Målerrapport hjem i posten kort tid etter at boksene er sendt inn for analyse.


*Porto og ekspedisjonssgebyr kommer i tillegg.Hva skjer etter endt måleperiode?
Få dager etter du har sendt inn sporfilmene får du resultatet tilsendt til din postkasse. Avhengig av radonkonsentrasjonen blir resultatene delt inn i 3 kategorier:
Klarert! Nivået ligger under 100 Bq/m³ og ingen tiltak er nødvendig. Det er på nåværende tidspunkt ingen fare for at radon kan være skadelig for deg, men ta gjerne en ny kontroll om 5-10 år.


Tiltaksnivå 1. Ved radonkonsentrasjon i området 100 – 200 Bq/m³ anbefales fortrinnsvis gjennomføring av enkle og rimelige tiltak. Radonsjekk.no tilbyr en konsultasjon og kommer med aktuelle råd i forbindelse med dette.


Tiltaksnivå 2. Ved nivå over 200 Bq/m³ er konsentrasjonen over den nye maksimumsgrensen. Tiltak må gjennomføres men omfang vil variere avhengig av radonnivået. Radonsjekk.no bør kontaktes for rådgivning før tiltak igangsettes.