For bedrifter

 
 


Endring av tiltaksnivåer

Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk. (Kilde: Statens strålevern)

Gjennom dette understrekes det at de nye grenseverdiene som er etablert, ikke kun gjelder boliger men også annen bygningsmasse som arbeidsplasser, forretningsbygg, skoler, barnehager etc.

Radonsjekk.no tilbyr både måling og rådgivning for bedrifter som tar sitt ansvar vedrørende radon på alvor. Kontakt oss for måling og eventuelle forslag på nødvendige tiltak.